Каталог

Условия за ползване

    Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! ЕТ „Електротех 91" си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Авторски права и ограничения свързани с тях

   Без изричното съгласие на ЕТ „Електротех 91” не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Права и задължения на страните

Регистриране на Потребители

    Потребителят може да купува онлайн стоки от магазина и без регистрация. При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на уеб сайта данни. Потребителят декларира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни. Ако Потребителят предостави неверни данни търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния Потребител. Ако посоченото нарушение създава съмнение в Търговеца относно характера и целите, които преследва, то Търговеца освен мерките, посочени в предходното изречение, информира компетентните органи.

 

 

Резервни части за електроуреди ©