• image

Ролки за кошница на съдомиялни AEG, Zanussi, Electrolux ESF4200LOW


  • 15.00лв.Ролки за горна кошница на съдомиялни AEG, Zanussi, Electrolux

Коплект 8 броя. Диаметър - 24 мм

Марка: AEG, Zanussi, Electrolux

Оригинален код: 50286967000, 50286966002

Модел:

AEG

F.40010VI D, AEG F.60760 UK, ASI66011K, F30010IM, F34030IM0, F34030VI0, F34032VI0, F35010IB, F35010ILB, F35010ILM, F35010ILW, F35010IM, F35010IW, F35010VI, F35010VIL, F35020IM, F35020VI, F35085VI, F35090I-B, F35090I-M, F35090IM, F35090IW, F35090VI, F35400IM0, F35400VI0, F35410IM, F35410VI, F40010IM, F40010VI, F40012ID, F40012IM, F40012IW, F40012UM, F40360, F40370, F40370U, F40375U, F40379U, F40561U, F40742, F40760, F40860, F40860M, F40860U, F43011VI, F43070VI, F43080IB, F43080IM, F43080IW, F43080VI, F43410IM, F43480I-D, F43480I-M, F43480I-W, F44010ID, F44010ILM, F44010IM, F44010IW, F44010VI, F44010VIL, F44011VI, F44060VI, F44080IA/1, F44080IB, F44080ID, F44080IL-M, F44080IM, F44080IM/1, F44080IW, F44080VI, F44080VIL, F44086IA, F44086IM, F44090ID, F44090IL-M, F44090IM, F44090IW, F44090VI, F44090VIL, F44410IM, F44410VI, F44411VI, F44420, F44450, F44460, F44480I-M, F44490I-M, F44490VI, F44760, F44860, F44860M, F44860U, F44860UM, F44861, F44861M, F44880, F45000M0, F45000W0, F45001, F45001M, F45002, F45002M, F45003, F45003M, F45005, F45005M, F45010M0, F45010W0, F45011M0, F45011W0, F50002ID0, F50002IM0, F50002IW0, F50010VI, F50580VI, F50671, F50671U, F50672, F50672M, F50672U, F50672UM, F50673, F50673M, F50673S, F50674, F50675, F50675M, F50742, F50760, F50765, F50777, F50777S, F50860, F50860U, F50863, F50863U, F50863U-M, F50863U-S, F50865, F50866, F50870, F50870B, F50870FUB, F50870FUM, F50870FUS, F50870M, F50870S, F50870U, F50870UM, F50870US, F50871, F50871M, F50871U, F50872, F50872U, F50873, F50873M, F50873S, F50874, F50874FM, F50874M, F50875, F50875M, F50875U, F50875UM, F50876U, F50877, F50878, F50878M, F50879, F50879M, F50879U, F50879UM, F51879, F51879M, F54000IM0, F54000VI0, F54012ID, F54012IM, F54012IW, F54012UD, F54012UM, F54012UW, F54052VI0, F54750, F54760, F54850, F54850S, F54860, F54860M, F54861, F54861M, F55000M0, F55000W0, F55010IA, F55010IB, F55010ID, F55010IM, F55010IW, F55010M0, F55010VI, F55010VIL, F55010W0, F55011IB, F55011ID, F55011IM, F55011IW, F55011VI, F55051VI0, F55060VI0, F55062VI0, F55080VI, F55080VI-M, F55090IA, F55090ID, F55090IM, F55090IW, F55090VI, F55090VIL, F55097ID, F55097IM, F55097IW, F55400IM0P, F55400VI0P, F55402IM0P, F55402VI0P, F55402VI0PS, F55410IM, F55410W0P, F55420W0P, F55490I-M, F60010IM, F60010VI, F60018ID, F60018IM, F60018IW, F60018UD, F60018UM, F60018UW, F60650, F60650M, F60660, F60660M, F60669, F60669M, F60760, F60760B, F60760M, F60761, F60761M, F60761S, F60767, F60767M, F60850VIM, F60860, F60870, F60870FM, F60870M, F60870U, F60870UM, F60870US, F60871, F60871UM, F60872, F60873, F60879M, F64080I-A, F64080IA/1, F64080IB, F64080IB/1, F64080IL-A, F64080IL-M, F64080IM, F64080IM/1, F64080IW, F64080IW/1, F64080VI, F64080VIL, F64085IL-M, F64085IM, F64085VIL, F64086IA, F64086IB, F64086IM, F64086IW, F64480I-A, F64480I-D, F64480I-M, F64480I-W, F64480IM, F64660, F64760, F64760M, F64860, F64860U, F65010IB, F65010ID, F65010ILM, F65010IM, F65010IW, F65010VI, F65010VIL, F65011IA, F65011IB, F65011IM, F65011VI, F65012ID, F65012IM, F65012IW, F65012UD, F65012UM, F65012UW, F65013IM, F65018ID, F65018IM, F65018IW, F65018UD, F65018UM, F65018UW, F65019ID, F65019IM, F65019IW, F65019UM, F65060VI, F65080IA, F65080IB, F65080IM, F65080VI, F65080VI/1, F65080VIL, F65086VI, F65090ID, F65090IL-M, F65090IM, F65090IW, F65090VI, F65090VIL, F65099ID, F65099IM, F65099IW, F65401IM0P, F65401VI0P, F65402ID0P, F65402IM0P, F65402IW0P, F65402VI0P, F65410IA, F65410ID, F65410IM, F65410IW, F65410M0P, F65410VI, F65410W0P, F65411VI, F65490I-A, F65490I-D, F65490I-M, F65490I-W, F65490VI, F65510VI, F65511VI, F65570VI, F75011VIL, F75500VI0, F77402M0P, F77402W0P, F78400IM0P, F78400VI0P, F80010ILM, F80010IM, F80010VI, F80010VIL, F80870, F80870M, F80870U, F80870UM, F80870US, F80871M, F80872, F80873, F80873M, F80874, F80874M, F84011VI, F84410VI, F84470VI, F84485VI, F85010ILM, F85010IM, F85010VI, F85010VIL, F85015ILM, F85015IM, F85015VI, F85015VIL, F85060VI, F85090IL-M, F85090IM, F85090VI, F85090VIL, F85095IL-M, F85095IM, F85095VI, F85095VIL, F85460VI, F85480VI, F86010VI, F86011VI, F86019IM, F86070IM, F86070VI, F86080FUM, F86080IA, F86080IL-M, F86080IM, F86080VI, F86080VIL, F86099IM, F86410IM, F86480I-A, F86480I-M, F87029IM, F88010IA, F88010IM, F88010VI, F88010VIL, F88012ILM, F88012IM, F88012VI, F88012VIL, F88014IM, F88015IM, F88015VI, F88015VISL, F88016IA, F88016IM, F88020IM, F88020VI, F88020VIL, F88021VI, F88021VIL, F88025ILM, F88025IM, F88025VI, F88025VIL, F88025VIM, F88070IA, F88070IM, F88070V, F88070VI, F88070VIL, F88080IA, F88080IB, F88080IM, F88080VI, F88080VIL, F88090IA, F88090IM, F88090VI, F88090VIL, F88400IM0P, F88400VI0P, F88410VI, F88419M0P, F88419W0P, F88420IM, F88420VI, F88421IM, F88421VI, F89020IA, F89020IM, F89020VI, F89020VIL, F89021IA, F89021IM, F89021VI, F98010IMM, F99020IMM, FAAA, FAAAID, FAAAIM, FAAAIW, FAAAUTO, FAAAVI, FAUTO, FAUTOAA, FAVG340, FAVOKO, FAVOKOID, FAVOKOIM, FAVOKOIW, FAVOKOUM, FAVOKOVI, FCOMPAAA, FCONTROLID, FCONTROLIM, FCONTROLIW, FCONTROLVI, FEXPPRESS, FEXPRESSID, FEXPRESSIM, FEXPRESSIW, FEXPRESSM, FEXPRESSVI, FFIESTAAA, FINTENSIVA, FMAGIC-IM, FMAGIC-VI, FOKO45M0P, FOKO45W0P, FOKOPLUS, FOKOPLUSID, FOKOPLUSIM, FOKOPLUSIW, FOKOPLUSUM, FOKOPLUSVI, FOKPLUSILM, FOKPLUSVIL, FOPTIMAAA, FPERFECTAA, FPERFORMID, FPERFORMIM, FPERFORMIW, FPLUS, FPOWER, FPROTECT-N, FPROTECT-S, FSILENCE, FSILENCE-M, FSILPLUS, FSILPLUSID, FSILPLUSIM, FSILPLUSIW, FSILPLUSM, FSILPLUSU, FSILPLUSUM, FSILTECH, FSILTECHM, FSILTECHU, GS45BV220, P09113082865, F35400VI0, GS45AVB, F55612W0P, F55612M0P, TP893N, F35400IMO, F35400IM0, F35400VIO, GS45AV221, FAUTO, F45000W0, F45000M0, F45001W0, F45001M0, FAUTOAA, FOPTIMAAA, F40742, F50742, F50765, FPERFECTAA, FPROTECT-N, FAAAUTO, F54000IM0, F50002IM0, F50002IW0, F50002ID0, F34030IM0, F30010IM, F35020IM, F54000VI0, F54052VI0, F34030VI0, F35020VI, F34032VI0, F44760, F44450, FFIESTAAA, F44420, F54750, F44460, F54760, F43480I-W, F43480I-D, F43480I-M, F43410IM, F35410IM, F35410VI, F55400W0P, F99000MP, F50777, F50777S, FPROTECT-S, FAVG340, FMAGIC-IM, FMAGIC-VI, F50580VI, F40561U

ELECTROLUX

ESF4200LOW, ESF9420LOW, ESF9421LOW, RSF4200LOW, ESI4200LOX, ESI9420LOX, ESL4200LO, ESL94200LO, ESL94201LO, RSL4200LO, TT4451, GA55LI101, ESF6637RLW, ESF7510ROW, ESF7510ROX, ESF7520ROW, ESF7520ROX, ESI65060XR, ESI6550ROW, ESI6550ROK, ESI6550ROX, ESI7510ROX, ESI64602XR, ESI64602WR, ESI64602KR, ESL64030R, ESL64060R, ESL7220RA, ESL64085R, ESL6375RO, ESL6378RO, ESL7310RO, ESL7320RO, ESL97310RO, ESL7311RA, ESL63040R, ESL64602R, ESL6250RA, ESL6260RA, ESL6260RO, ESL7210RA, ESF64011, ESF64010, ESF6127, ESF63020, ESF63021, ESF63020X, ESF63010, ESF63021X, RSF63012W, RSF63012S, ESF63012W, ESF63026, ESI64041W, ESI64041X, ESI64041K, ESI63010W, ESI63020X, ESI63010X, ESL64041, ESL63010, ESF64014X, ESF64014, ESF64019, ESF64019X, ESF64016, ESF64029, ESF64029X, ESF63019, ESF63030, ESF63025, ESF63032, ESF63029, ESF63040W, ESF63042W, ESF63025X, ESF4150, ESF4126, ESF4127, ESF4129, ESF43010, ESF43011, ESF43020, ESI4112X, ESI4121W, ESI4121K, ESI4121X, ESI44032B, ESI44032W, ESI44032X, ESL4120, ESL4121, ESL4142, ESL4143, ESL45015, ESL4115, ESL4116, ESL43010, ESL43020, ESF4542, ESF4110, ESF43005W, ESI4200LAX, ESL43500, ESL4200LA, ELU ESL4200LA D, ESF6142, ESF6132, ESF65013, ESF65015, ESF65015X, ESF6145, ESF6150, ESF6150X, ESF6145X, ESF6126, ESF6128, ESF6129, LL60X, LL60B, ESI6110W, ESI6110K, ESI6110X, ESI6112W, ESI6112K, ESI6112X, ESI6105W, ESI6105B, ESI6105X, ESI6105K, ESI6113X, ESI36012B, ESI36012W, ESI36012X, ESI63020W, ESI63010K, ESL6124, ESL6125, ESL6142, ESL6115, ESF6550, ESF6521, ESF6522, ESF6525, ESF6549, ESF6549X, ESF6526, ESF6529, ESF6125X

ZANUSSI

ZDS15001WA, ZDS15001SA, ZDS91500WA, ZDS91500SA, ZDS12001WA, ZDS91200SA, ZDS22002WA, ZDS12001SA, ZDS91200WA, ZDN11002XA, ZDV12002FA, ZDV91200FA, ZDV12003FA, ZDI16011XA, ZDT16011FA, ZDF3011, ZDF3011X, ZDF3012, ZDF3012X, ZDF312, ZDF3010, ZDF3010X, ZDF301, ZDF302, ZDF303, ZDF306, ZDF305, ZDF305X, ZDF324X, ZDF503, ZDF405, ZDF405X, ZDF201, ZDF211, ZDF101, ZDF131, ZDF204, ZDF214, ZDF105, ZDF255, ZDF255S, ZDF255X, ZDF212, ZDF256, ZDF256X, ZDF257, ZDF257X, ZDF2010, ZDF2020, ZDF1000, ZDF2015, ZDF2015X, ZDF2030, ZDF2030X, ZDF2025, ZDI200X, ZDI310X, ZDI200N, ZDI211W, ZDI311X, ZDI211X, ZDI210N, ZDI210W, ZDI210X, ZDI100W, ZDI100X, ZDI100N, ZDI110X, ZDI111W, ZDI111X, ZDI111N, ZDI111B, ZDI6053X, ZDI6053W, ZDI101X, ZDI121W, ZDI121X, ZDI121X/, ZDI121N, ZDI112X, ZDI122X, ZDI122W, ZDI112W, ZDI112B, ZDI6500X, ZDT6454, ZDT311, ZDT313, ZDT6053, ZDT100, ZDT110, ZDT200, ZDT40, ZDT101, ZDT201, ZDT111, ZDT41, ZDT112, ZDF102, ZDF201X, ZDF219, ZDF213, ZDF2010X, DE4754, ZDS300, ZDS304, ZDS305, ZDS3010, ZDS405, ZDS405X, ZDS100, ZDS200, ZDS200 NL, ZDS200F, ZDS050, ZDS101, ZDS104, ZDS204, ZDS231, ZDS231S, ZDS205, ZDS205F, ZDS205X, ZDS2010, ZDS2010S, ZDS2010X, ZDIS100X, ZDIS100W, ZDIS101W, ZDIS101X, ZDIS102X, ZDIS102W, ZDT5152, ZDT5053, ZDTS100, ZDTS101, ZDTS102, DE4756, ZDS350, ZDN11001WA, ZDN11001XA, ZDN11005XA, ZDV12001FA, ZDV11005FA, ZDTS 350, ZDF100, DE6744, IZZIALU, DE2554, DE2654, ZDF310, ZDF310F, ZI627, DE6844, DE6644, ZDF400, ZDF400X, ZDF315F, ZDF250, ZDF250ALU, ZDF210, ZSF6128, ZDF210F, ZDF220, ZDF230, ZDF250X, ZDF215F, ZDI6142N, ZDI6142X, ZDI6556W, ZDI6556N, ZDI6556X, ZDI300X, ZDI6053N, ZDT6255, ZDT300, ZDT310, DE6540, DA6343, DA6344, DA6332, ZDU112X, ZDU6500, ZDF121, ZSF4126, DES101, DE540X, DE6444, ZSF6126, ZSF6128G, ZSF6066S, DEF101, DEF201

PRIVILEG

000.590 0/10955, 0000097611243, 0003313811181, 0003313811338, 0004890611192, 0004890611384, 0005796811387, 0005858311028, 00059010955, 0007336511241, 0007551111284, 00097611164, 0010722611190, 0010722611330, 0012551211333, 0016565911180, 0016565911337, 0017079511188, 0017079511328, 0020895111029, 0021086911068, 0021976311233, 00228711065, 0023374611169, 0024520111197, 0024520111300, 0024536611199, 0024536611301, 0026475711390, 0026498911170, 0027145411191, 0028475111127, 0028655011106, 0029224111157, 0029224111288, 0029622811326, 0029803611386, 0031413811325, 0033630611307, 0034187611305, 0035752111245, 0036078711134, 0036274111094, 0036911311230, 0036911311295, 0043603811178, 0045218711327, 0046631211053, 0046631211383, 0046794311200, 0046794311250, 0047834211177, 0047834211334, 0047939211107, 0048515411027, 0049375211198, 0049375211249, 0049424611203, 0049425011204, 0049425011315, 0049425411205, 0049425411316, 0049431011391, 0049475811207, 0049475811319, 0049475911208, 0049475911320, 0049476911209, 0049476911321, 0049483711201, 0049486711202, 0049486711389, 0049499011210, 0049499011322, 0049504811211, 0049504811323, 0049515011392, 0049543811214, 0050260911215, 0050260911378, 0050272411216, 0050272411263, 0050273311217, 0050273311264, 0050276711218, 0050276711265, 0050282111219, 0050286211220, 0050286211275, 0050286811221, 0050286811276, 0050297011277, 0050343811223, 0050343811379, 0050348211224, 0050348211331, 0050353611393, 0050359111226, 0050359111281, 0051272211340, 0051281311341, 0051351611052, 0051351611382, 0051757411348, 0051766911350, 0051778411349, 0051780011351, 0051781711368, 0051798311358, 0051840911366, 0051860211368, 0051922811171, 0051926711369, 0052423811352, 0052433711353, 0052436011354, 0052439511360, 0052458811361, 0052498611362, 0052645011370, 0052669411371, 0052678611372, 0052743411355, 0052744011356, 0052793211357, 0052798811373, 0052813311365, 0052851711374, 0053703711153, 0053703711298, 0055528011273, 0055995411344, 0058481011108, 0061507911189, 0061507911329, 0061594111296, 0062791311324, 0063371211293, 0063900311239, 0065706411228, 0068549811179, 0068549811336, 0068746911367, 0068839311151, 0069572311103, 0069572311381, 0070409211085, 0070409211247, 0070595811240, 0070630111150, 0070662711237, 0070686711312, 0070693411313, 0070742411262, 0071829511332, 0073627611375, 0075002411168, 0075321011096, 0075321011310, 0077577011260, 0077581011311, 0078225111242, 0080948111128, 0082022611377, 0083224811095, 0083290811135, 0085732311257, 0085878911279, 0087284011394, 0087700611194, 0088044611244, 0088337911126, 0091271911136, 0091873611376, 0093130211161, 0093130211229, 0093222311294, 0094726811182, 0094726811339, 0095548911193, 0095548911385, 0097158911292, 0097221211232, 00977810988, 02289411120, 02507010903, 02879411129, 04890611018, 051.115 4/10917, 05111510917, 05796811022, 05858311028, 06678811119, 06774811049, 07336511125, 07551111112, 10722611088, 11359910993, 11453611030, 11825711039, 120.458-5/10994, 120458-5/10994, 12045810994, 122.304 9/11054, 12230411054, 12691111140, 13006011038, 13269210998, 13545811008, 14248410856, 145.782 9/10942, 14578210942, 16140711042, 16370211026, 17062811051, 17079511086, 176.772 2/10825, 17677210825, 18124711132, 182.949 8/10906, 18294910906, 18863011162, 189.751 1/10974, 18975110974, 18995611156, 19898911014, 20015211159, 20540211138, 20895111029, 21086911068, 21403611016, 21976311114, 22451811093, 23374611169, 23411711072, 237.644 0/11056, 23764411056, 24566511024, 24615210851, 25550310834, 25624711002, 25780510989, 25920810864, 262.616 6/10995, 26261610995, 26475711082, 26498911170, 271.454 1/11004, 27145411004, 27463811031, 27607411141, 27666411131, 28475111127, 28655011106, 28877811172, 29224111157, 29371211032, 29622811145, 29803611021, 31119810962, 31199111017, 31377510913, 31413811144, 31606610990, 31890610984, 32195311167, 32317011149, 32791410921, 33618511111, 33630511117, 33630611118, 34187611116, 34655110985, 34830711048, 35180811071, 35752111166, 35906010983, 36078711134, 36274111094, 36631410986, 390.994 2/10952, 39099410952, 407.455 5/10897, 40745510897, 41040611046, 44941711115, 45165111013, 45218711146, 466.312 6/11053, 46631211053, 46678511069, 47341311063, 47534411080, 47939211107, 48070311083, 48433311089, 48515411027, 49148611044, 49389210930, 49866811147, 50848311130, 51290410852, 513.516 5/11052, 51351611052, 51922811171, 52595010964, 52842611037, 52872210999, 53011011092, 53085011133, 53259511098, 534.093 0/11057, 53409311057, 53571011100, 53571011283, 53703711084, 544.857 6/10928, 54485710928, 552.224 8/11055, 55222411055, 55528011139, 558.350 5/10947, 55835010947, 559.137 5/10927, 55913710927, 56845011040, 56944811047, 57496810915, 58032911000, 58328811074, 58329311075, 58329511076, 58366111023, 58481011108, 593.630 7/10736, 59363010736, 59531710970, 59595610992, 60402811091, 61107510969, 61507911087, 61594111142, 62853510968, 63068710941, 63371211176, 638.238 6/10936, 63823810936, 63900311143, 64043610987, 64909111079, 655.525 4/10902, 65552510902, 65706411160, 66372610926, 66518911025, 67370810925, 68492911066, 68589611073, 68702611043, 68715611110, 68839311001, 68845210991, 69105611070, 695.723 7/11103, 69572311103, 69745811041, 70409211085, 70595811124, 70630111150, 70662711152, 70686711183, 70693411184, 70741911186, 70742411187, 71829511174, 73764310853, 74092511121, 75002411168, 75321011096, 77577011185, 77581011154, 77937211007, 78225111163, 78421111099, 79101611006, 799.815 6/10949, 79981510949, 79996811045, 806.337 2/10996, 806.664 9/10934, 80633710996, 80666410934, 80948111128, 82003110855, 82022611036, 82632511148, 82656710939, 83224210963, 83224811095, 83290811135, 85100311015, 85158710848, 85732311097, 85878911090, 860.988 5/10826, 86098810826, 864.370 2/10900, 86415610976, 86437010900, 87200911137, 87284011123, 87700611020, 88044611165, 88337911126, 886.047 0/10898, 88604710898, 894.559 4/11005, 89455911005, 89775111113, 90149611033, 90405211122, 91041810857, 91271911136, 91873611035, 92415511064, 927.899 5/10929, 92789910929, 93130211161, 93222311158, 94467210854, 945.342 4/10901, 94534210901, 948.409 8/10997, 94840910997, 95141010924, 95369811173, 95548911019, 96619111050, 97158911175, 97221211101, 97646111109, 979.492 6/10975, 97949210975, 98615311078

Напиши отзив

Забележка: HTML не е преведено!
    лошо           добре