Каталог

Декларация за поверителност

        ЕТ „Електротех 91” гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЕТ „Електротех 91” чрез www.gloria94-bg.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. ЕТ „Електротех 91” чрез www.gloria94-bg.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Създаденият потребителиски профил може да бъде изтрит заедно с прилежащите към него данни при желание от страна на потребителя. 

Резервни части за електроуреди ©